MHK-9/DepKLP
1939-1944
Wykopaliska archeologiczne w 2017 r.
90 mm
-
285114