MHK-1/DepKLP
1 poł. XX w.
Badania powierzchniowe w 2017 r.
96 mm
59 mm
285024