MHK-3/DepKLP
1918-1939
Badania powierzchniowe w 2017 r.
90 mm
-
285039