MHK-23/DepKLP
1 poł. XX w.
Badania wykopaliskowe w 2017 r.
4 mm
40 mm
285332