MHK-2/DepKLP
1 poł. XX w.
Badania powierzchniowe w 2017 r.
66 mm
125 mm
285034