MHK-27/DepKLP
1 poł. XX w.
Wykopaliska archeologiczne w 2017 r.
33 mm
44 mm
285347