MHK-5/DepKLP
1939-1944
Badania powierzchniowe w 2017 r.
15 mm
59 mm
59 mm
285054