MHK-20/DepKLP/4
1942-1944
Wykopaliska archeologiczne w 2017 r.
80 mm
80 mm
285202